Monday, June 21, 2010

Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar

Jenis dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar

Kepentingan Kawasan Hutan (TUMBUHAN SEMULAJADI)

1. Membekalkan kayu balak untuk dibuat perabot, papan lapis, rumah, perahu, dan sebagainya.

2. Kayu bakau untuk dibuat kayu api, kayu arang, dan tiang kelong.

3. Sumber buluh, rotan, dan mengkuang untuk kraftangan.

4. Membentuk kawasan tadahan air dan boleh mengurangkan banjir.

5. Bahan makanan seperti petai, jering, kerdas, dan perubatan tradsional.

6. Kawasan rekreasi yang cantik dan banyak keistimewaan.

7. Keseimbangan alam dan menyederhanakan suhu dan mengawal kamarau.

8. Mencegah hakisan tanah terutama kawasan bukit.

9. Kawasan habitat flora dan fauna.

10. Sumber pekerjaan penduduk sebagai, pembalak, petani dan sebagainya.

11. Kawasan tadahan untuk punca sungai dan bekalan air untuk kegunaan manusia.

1 comment: